หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีด้าร์
หลังคาชิงเกิ้ล

หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีด้าร์

หลังคาชิงเกิ้ล เป็นหลังคายางมะตอย หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าชิงเกิ้ลรูฟ (Shingles Roof) เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่บริษัทฯ นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา หลังคาไม้ซีดาร์ (หลังคาไม้จริง) ของไอดีรูฟ เป็นไม้ที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับอากาศร้อนในเมืองไทย รวมถึงมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีด้าร์
หลังคาชิงเกิ้ล ไม้ซีด้าร์

หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีด้าร์

หลังคาชิงเกิ้ล เป็นหลังคายางมะตอย หรือที่คนทั่วไปมักเรียกว่าชิงเกิ้ลรูฟ (Shingles Roof) เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่บริษัทฯ นำเข้าจากประเทศ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา หลังคาไม้ซีดาร์ (หลังคาไม้จริง) ของไอดีรูฟ เป็นไม้ที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับอากาศร้อนในเมืองไทย รวมถึงมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ต้องการสอบถามข้อมูล?

เพื่อการให้ข้อมูลที่ตรงกับคุณ คุณคือ...?

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ID9 ROOF