โซล่าเซลล์
หลังคาชิงเกิ้ล

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ
มั่นใจ หลังคาไม่รั่ว

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ สามารถประหยัดไฟฟ้า โดยระบบของโซล่าเซลล์ทำงานจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก่อนไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟต่อเดือนของคุณได้เป็นจำนวนมาก

CanadianSolar
Huawei Inverter
หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีด้าร์
หลังคาชิงเกิ้ล

โซล่าเซลล์ ลดค่าไฟ
มั่นใจ หลังคาไม่รั่ว

การทำงานของระบบโซล่าเซลล์ สามารถประหยัดไฟฟ้า โดยระบบของโซล่าเซลล์ทำงานจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก่อนไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟต่อเดือนของคุณได้เป็นจำนวนมาก

CanadianSolar
Huawei Inverter

ต้องการสอบถามข้อมูล?

ปรึกษาฟรี ก่อนตัดสินใจ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ID9 SOLAR ROOF